Wytyczne dla autorów

Objętość referatu nie powinna przekraczać ośmiu stron formatu A-4, włączając rysunki. Tekst należy poprzedzić krótkim, maksimum 100 słów, streszczeniem w języku angielskim i polskim. 
Wielkości marginesów: od lewej 4 cm, od prawej 4,5 cm, od góry 4,5 cm, od dołu 5 cm.
Czcionka Times New Roman 10 pkt z pojedynczą interlinią i wcięciem pierwszego wiersza 0,6 cm. Tytuł główny (polski i angielski) duże litery (wersalik) czcionka Times New Roman 12 pkt, wytłuszczona. Nazwiska i imiona oraz miejsce pracy autorów poprzedzone czterema pustymi liniami. Tytuł polski i angielski poprzedzone dwoma pustymi liniami. Streszczenie polskie i angielskie – odstęp przed 18 pkt. i za 6 pkt. Tytuły rozdziałów wytłuszczone z odstępem przed 12 pkt. i za 6 pkt. Rysunki i tabele wyśrodkowane z podpisami z odstępem przed 5 pkt. i za 10 pkt. Rysunki załączyć w odcieniach szarości. Podpisy należy wstawić pod rysunkami lub nad tabelami. Rysunki i wykresy należy wstawić w tekście w formacie *.tif, jpg lub pokrewnym, gwarantującym dostateczną ich czytelność. 
Spis literatury umieścić na końcu tekstu. Odnośniki w tekście do literatury umieszczać w nawiasach kwadratowych [1], [2]. Wzory występujące w tekście numerować kolejno (1), (2).

Tekst referatu, z wstawionymi rysunkami, wykresami i tabelami, należy dostarczyć pocztą mailową w edytorze MS Word.

ZałącznikWielkość
wytyczne-dla-autorów.doc117 KB