Formularz zgłoszeniowy / participation form

Formularz zgłoszenia do udziału w konferencji - form for notification about participation in conference.

Jeśli zgłaszają Państwo referat lub referaty proszę podać tytuły.
If you are planning to give a presentation please fill its title.