TUR 2017, Kraków - Krynica, 26 IX - 29 IX 2017


X Międzynarodowa Konferencja  TECHNIKI URABIANIA
 
Kraków - Krynica, 26 IX - 29 IX 2017

Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE