Terminy

31.05.2017 - zgłoszenie tytułu referatu i przesłanie streszczenia

15.07.2017 - przesłanie pełnego teksu referatu

31.08.2017 - zgłoszenie udziału w konferencji i dokonanie opłaty konferencyjnej