TUR 2017, Kraków - Krynica, 26 IX - 29 IX 2017


X Międzynarodowa Konferencja  TECHNIKI URABIANIA
 
Kraków - Krynica, 26 IX - 29 IX 2017

Tematyka i zgłoszone referaty

Tematyka konferencji:
  • Techniki urabiania skał zwięzłych, węgla i rud metali
  • Czyste technologie górnicze i zagadnienia ochrony środowiska
  • Trendy rozwojowe w konstrukcji maszyn urabiających i transportowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym
  • Rekultywacja terenów górniczych, problemy restrukturyzacji kopalń
  • Najnowsze osiągnięcia techniczne w górnictwie polskim i światowym
  • Sposoby odzyskiwania surowców z materiałów odpadowych
  • Zagadnienie bezpieczeństwa w górnictwie
Subskrybuje zawartość